Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
11) Lid, který nezná Boha, zajde!
(Ozeáš 4,6)


S naší evropskou společností to jde i s její bezbožností z kopce dolů a ona se rozpadá a chátrá, protože nechce poznat ani uznat Boha. Bůh by rád přijal celý národ a proměnil ho! Tady vidíš Almolongo, město, ve kterém se denně opíjelo 20.000 lidí. 3 přeplněné věznice, jedna hospoda na druhé, téměř všichni muži denně v lihu, všudypřítomné násilí a ztráta smyslu, ženy a děti zneužívány, obrovská nezaměstnanost, … V současnosti je 95% obyvatel znovuzrozenými následovníky Ježíše a celé město je úplně změněno! Ty tři věznice jsou prázdné a uzamčené, z hospod se staly modlitební domy, lidé se drží Božího slova a ulice jsou plné lásky, radosti a pokoje. Všichni mají práci, protože neplodná půda se pojednou stala plodnou, a to tak plodnou, že ji přicházejí zkoumat vědci z celého světa! A město rozkvétá v Božím požehnání. Bůh říká:

„Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ 
(2. list Korintským 6, 16)

Přeješ si, aby Bůh stvořil svatý svět?! Potom si uvědom, že by musel začít u tebe! Bůh si ale nedělá žádné iluze. On ví, že většina lidí se obrátit nechce, proto tento svatý svět bude stvořen až poté, kdy čas tohoto světa skončí – potom bude Bůh žít v tom novém světě s těmi, kteří si již teď přejí, aby bylSpasitelem a Pánem jejich života..

Můžeme myšlenky na smrt potlačit, ale smrt stále prosazuje svou. Jsme na tomto světě proto, abychom udělali rozhodnutí o tom, kde strávíme věčnost. Satan se ti snaží zabránito tom přemýšlet. Jak to prožil Jörg, se ihned dozvíte.

Pokračování ZDE