Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
20) Hledání života a lásky

Narodila jsem se a vyrostla v NDR. Moji rodiče mě, Sindy, vedly k morálnímu a náboženskému způsobu života. Přesto jsem stále měla pocit, že nejsem milována a nemám žádnou hodnotu. Abych unikla této skutečnosti, trávila jsem své dětství ve snění a fantaziích. Brzo jsem si uvědomila i působení a moc erotických myšlenek a pocitů. Stále více mě zajímali chlapci a muži, mezi jinými výtržníci,náckové, skinhedi a rasisti, přitom jsem přijala i jejich znaky.

Hnána touhou po lásce, začala jsem si s různými muži. Byli násilní, ženatí, mnohem starší, spoutaní, často i prominenti od filmu, ze sportu, hudby. Politici, vojáci... všichni ti bezplatně. Procestovala jsem USA, Středozemí, a to vše v drahých hotelech s šampaňským a s přepychovými auty. Ovšem po těchto krátkých epizodách ve mě zůstávala velká prázdnota a cítila jsem se hrozně. V patnácti letech jsem na společném volnočasovém pobytu poznala Jörga z organizace „Budoucnost pro TEBE“. Byl to křesťan. Dlouhé roky až do dneška zasahoval do mého života ať návštěvami, nebo telefoními hovory. Stále znovu mi vyprávěl, že Ježíš mě může uzdravit a osvobodit. Já jsem ale k tomu nebyla ochotna.

Takže jsem pokračovala jako modelka, prostitutka atd. v mých starých modelech chování. Už jsem neměla klid, pronásledovaly mě zlé sny plné démonů a znásilnění. K tomu se přidružily i myšlenky na sebevraždu, až jsem skutečně byla znásilněna a já si uvědomila, jak je satan skutečný. Najednou jsem si uvědomila: jestli je satan, který člověka takhle ničí, musí existovat i Bůh, který mě může z těchto zranění uzdravit a ze sexuální spoutanosti osvobodit. Pak jsem poprvé dostala pohlavní nemoc a já křičela k Bohu o pomoc. Chtěla jsem do kláštera, abych mohla odolat všem sexuálním pokušením.

Jörg mi i tentokrát pomohl. Mimoto jsem v jednom křesťanském časopise četla svědectví bývalé porno hvězdy, kterou proměnil Ježíš. Vše se ve mě zhroutilo. Poprvé jsem pochopila, že její bývalý život je stejný jako ten můj současný. Vyhledala jsem ji. Pověděla mi , že potřebuji BOHA, JEŽÍŠE a DUCHA SVATÉHO. Skutečný vztah a ne pouze náboženství. Satanovy lži na mě útočily, ale Ježíšova slova byla plná lásky, odpuštění a přijetí. Tato slova stále více zaplňovala moje srdce, až nakonec zvítězila, protože Ježíš vítězství na kříži už dokonal. Směla jsem mnoho věcí opustit a mnoha lidem odpustit, což mi nejdříve připadalo těžké.

23 roků jsem potřebovala na to, abych pochopila, že vše co se vzpírá Bohu, musí zemřít, protože JEŽÍŠ žije – a já s ním smím věčně žít. JEŽÍŠ miluje mě i každého jiného člověka. Je to milost a nezasloužený dar. Skrze Ježíše jsem to, co dnes jsem. Chtěla jsem si Boží lásku nějak zasloužit, nyní již vím, že k Němu mohu přijít taková, jaká jsem. Jeho bezpodmínečná láska mě změnila. S muži se mohu setkávat se zdravým postojem, ale mnoho zranění se ještě musí uzdravit a já vím, že to můj nebeský Otec udělá. Dnes jsem sama spolupracovnicí evangelického sdružení „Budoucnost pro TEBE“ ve vykřičené čtvrti. Zvláště mi leží na srdci mnoho žen, kterým mohu být svědectvím, dokud nenaleznou SVÉHO ZACHRÁNCE. Více informací: www.zukunft-fuer.dich.de

Sindy

Jörg, který pomáhá mimo jiné prostitutkám v Berlíně a směl Sindy vést k Ježíši spolu s Olim a jeho týmem, by rád ještě něco k tomuto tématu poznamenal.

Pokračování ZDE