Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
22) Ježíš mi dal manžela

Když mi bylo 15 let, prosila jsem v modlitbě Boha o manžela. Měla jsem strach z toho, že když si budu manžela hledat sama, manželství skončí dříve nebo později v troskách!

V Bibli se mi líbilo, že si lidé v manželství byli věrní až do konce života, když je dohromady svedl Bůh, např. Abraham & Sára. Taky jsem tak chtěla žít, protože dnes je věrnost spíše nedostatkovým zbožím. Lidé krachují na představě, že Bůh nemá co říci k volbě partnera. Já jsem chtěla důvěřovat Bohu, a tak jsem ho prosila za správného manžela pro mne. Přemýšlela jsem takto: raději žádného muže než špatného, protože špatný muž by mi celý můj život zruinoval! Prosila jsem tedy Boha, aby mi dal muže, který bude křesťanem, protože jsem věděla, že by Bůh nežehnal manželství s nekřesťanem! Tak jsem prosila Boha za muže, který mi bude umět vysvětlit a objasnit hodně věcí z Bible, který bude starší než já, bude mít smysl pro humor, protože se ráda směji, a který mi zůstane věrný až do konce života.

Věřila jsem, že mi Bůh takového muže dá, pokud to bude jeho vůle! O dva roky později jsem se dostala na biblickou školu, abych si tam odbyla svůj dobrovolný sociální rok, a abych se tam také dostala o něco blíž k Bohu – to byl můj hlavní cíl. Tam jsem se seznámila se svým nynějším mužem. Je o 7 let starší než já, má smysl pro humor, je kazatelem a biblickým učitelem, a jsme si věrní tak, jak to Bible říká. Nikdy bych si nebyla pomyslela, že to půjde tak rychle. Bůh vyslyšel mou modlitbu! Dnes jsem 7 let šťastně vdaná a společně sledujeme, jak Bůh žehná našemu manželství, protože se oba dva řídíme Božím slovem, společně se modlíme a společně dáváme pozor na to, aby se satan nevměšoval do našeho života!

Můžeš se nám vysmát a může se nám vysmát i celá společnost! Ale měli bychom se snad stydět za to, že žijeme naplněný život v naplněném manželství? Máme se stydět za to, že jsme si věrní?! Zapomeň na to! Opravdová láska a správná životní orientace je možná jenom u Ježíše.

Pokračování ZDE