Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
26) Na straně vítěze

Před 3 roky jsem se vědomě přiklonil na stranu vítěze – Ježíše Krista. Předtím se můj život skládal z nenávisti, násilí, drog a všech „radostí“ tohoto světa. Tenkrát jsem si chtěl řídit svůj život po svém. Potom však nastal jednoho dne okamžik, kdy jsem byl úplně na dně. Tehdy mi došlo, že tímto způsobem, budu – li tak dál pokračovat, bídně zajdu. Sám jsem hledal řešení, jak by se ta situace dala změnit, ale sklouzával jsem tak jen stále hlouběji. Potom jsem prostřednictvím rozhovorů a Bible poznal Krále Králů:
Ježíše Krista. Nyní jsou to přesně 3 roky a za tu dobu mi „On“ pomáhal a měnil mě. Jsem pro něj jako člověk důležitý.

Během jednoho kázání na text z první Korintským 6:19-20 jsem byl osobně osloven, moje víra pocítila výzvu. Ten biblický text říká: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ Tato slova mě stále znovu hluboce zasahovala.

Jednoho dne jsem seděl na terase, přemýšlel o mnoha věcech, přitom jsem si strčil do pusy cigaretu – a s požitkem jsem zatáhl. A v té chvíli se mi v hlavě ozvala slova z kázání, že mé tělo je chrámem Ducha Svatého – Boží Svatý Duch bydlí také ve mně. Okamžitě se dostavily myšlenky, jak se ve mně Duch Svatý asi cítí. Následně jsem se rozkašlal až dávivým způsobem, musel jsem doslova lapat po dechu. Najednou mi hlavou létaly myšlenky: Jak se cítí někdo, kdo se nastěhoval do mého těla, kde je ale totálně zamlženo, a nejde vůbec nic rozpoznat? Může ten, který ve mně bydlí, ještě vůbec působit v tom hustém čmoudu? Vědomí a víra v to, že Bůh skrze Ducha Svatého ve mně osobně přebývá, mě od toho okamžiku až dodnes od onoho břemena resp. závislosti na kouření osvobodila. Ještě další vlastnosti byly ve mněa na mě skrze působení Ducha Svatého viditelně změněny.

Pochopil jsem, že jsem v Božích rukou surovým diamantem, který Bůh teď postupně brousí, aby zřetelně odrážel lesk jeho slávy. Jak dlouho to bude trvat, to nevím. Ale věřím tomu, že Bůh z mého života a těla udělá něco výborného. Opravdu je to tak, že nepatříme sami sobě. Nám všem byla na golgotském kříži skrze krev Syna Božího, Ježíše Krista, dána možnost stát se Božími dětmi – pokud vědomě tento dar odpuštění přijmeme, dáme své tělok dispozici živému Bohu a vzdáme mu tím čest.

Jürgen

Pokračování ZDE