Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
27) Kvocient víry

Jürgen věří v Boží svatost a Boží přítomnost v Duchu Svatém. Víra v duchovní realitu a duchovní skutky by potopila celý průmysl tabáku a nikotinových náplastí. Co všechno by se změnilo ve tvém životě, kdybys opravdově věřil, že svatý Bůhjedná i dnes?

K čemu nám bude věřit, že existuje někde nějaký supermarket, když tam nepůjdeme nakoupit? Vyhladovíme! A je možné vyhladovět také duchovně, jestliže nedostaneme žádnou duchovní stravu, proto Ježíš říká: „Já jsem chléb i voda života!“ To jsou základní životní potraviny! Tam, kam chodím nakupovat, se vyznám. Vím, kde najdu sýr, mleté maso nebo ovoce, a podle toho, co chci a potřebuji, si nakoupím. Naprosto stejně musíme postupovat také s Biblí. Musíme vědět, co přesně Bůh v jednotlivých situacích nabízí, a musíme to ve víře přijímat a uskutečňovat, jinak se nepohneme z místa. Ježíši nejde o tvé IQ, nýbrž o tvůj kvocient víry. Se špatný mi biblickými znalostmi, pochybnostmi a malověrností se vždycky znovu dostaneme do slepé uličky, ale když budeme věřit tomu, co Bůh říká, zažijeme Boha úžasným způsobem stejně, jako když budeme věřit tomu, že nás Bůh zve do svého království a když budeme věřit také tomu, že tenhle krátký život není vše, ale že svým životem tady na Zemi máme prokázat, zdali skutečně do Božího království přijít chceme a že tam také patříme!

Nezapomeň na následující! Mnohé z toho, co Bůh říká, nemůžeme nejprve vidět nebo cítit. Víra nemá v prvé řadě co do činění s pocity, ale víra je jako neviditelná ruka, která uchopí a pevně drží to, co Bůh zaslíbil. Nečekej na to, že se situace nebo pocity změní, abys mohl věřit, ale nejprve věř a skrze víru se budou situace měnit. Představ si auto s přívěsem. Přívěs jede za autem a ne obráceně! Tak je to s vírou a s následnými výsledky, resp. pocity. Následují víru, ne obráceně! Nemůžeš hned vidět nebo cítit, že ti Bůh skrze Ježíše odpouští. Ale skrze víru v tuto skutečnost bude očištěno tvé svědomí a dostaví se pokoj Boží. Ani já nemůžu vidět nebeské království, ale skrze víru v Boží slovo vím, že už dnes patřím do společenství nebeských občanů a jsem jeden z obyvatel Božího domu (Efeským 2, 19). Ve víře přijímám své nové postavení před Bohem a ve víře v nové postavení se také mění můj přístup.

Když svůj postoj „věřit“ pevně uchopím, stane se to mým novým přesvědčením – a to bude určovat mé jednání. Celý život, ve všech oblastech, se vírou v biblické pravdy giganticky promění! Tento život ve víře nazýváme „posvěcení“. To nemá nic společného s falešnou katolickou naukou o „svatých“, ale jde o to, že budeme stále více podobní Ježíši a že budeme v Božím smyslu stále více „lidští“.

Proto je pro každého tak důležité číst pravidelně Bibli, modlit se a budovat společenství s ostatními křesťany. Modlit se neznamená jen sepnout ruce, nýbrž neustále žít ve vědomí Boží svaté přítomnosti, s Bohem mluvit, naslouchat mu a poslouchat ho. Tzn. věřit duchapřítomně a v tom jednat. Můžeme k Bohu přijít se vším, protože on ví, co je pro nás dobré. Stále znovu jsme mohli prožívat i to, že Bůh lidi uzdravoval, když se k němu v modlitbě obrátili! O tématu „Boží uzdravení“ jsem napsal zvlášť knihu, protože je to velmi široké téma – ale jedno je jisté: Někteří z mých známých by v současné době již na 100% nebyli naživu, kdyby nebyli uzdraveni Božím zázrakem! Ale k čemu by nám to bylo, kdybychom byli uzdraveni a přesto bychom byli na věky ztraceni? Pro Ježíše byly priority vždy jasné!

„A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mat. 9, 2)

Naším hlavním problémem jsou naše hříchy! V každém tisíciletí bylo toto hlavní otázkou: Jak se můžeme očistit před Bohem?! Byly obětovány miliony zvířat!

Ve vymyšlených náboženstvích, která Bůh nikdy nechtěl, byli dokonce obětováni lidé! Ještě v současnosti se lidé rozdělují na kasty, aby se před Bohem očistili! Takoví lidé považují za rouhání proti Bohu když Ježíš jednoduše řekne: „Odpouštějí se ti hříchy!“ Tihle lidé se namáhají a plahočí se mnohdy i tisíce km (!) po celé zemi k nějakému chrámu (v Budhismu), vyhazují sami sebe i druhé trhavinami ve svém náboženském šílenství do vzduchu proto, aby se dostali do lživě slíbeného ráje… a Ježíš jednoduše řekne: „Odpouštějí se ti hříchy!“ Pro ně jsou to jen prázdná slova!

Ježíš však neříká žádná prázdná slova, ale za Jeho slovy následuje skutek – On nesl naše hříchy na kříž! Byl obětován za nás, abychom skrze víru přijali odpuštění hříchů, byli očištěni a požehnáni před Bohem a měli u Boha věčný život! Toto je jediná cesta, jak být před Bohem očištěn! Někdo je za svou těžkou životní situaci Bohu dokonce vděčný, protožeskrze ni mohl najít cestu k němu! 

Přečti si příběh kapitána lodního tankeru, světáka a požitkáře, který dělal jen samé hlouposti, podnikal cesty s Harleyem přes poušť, byl posledním kapitánem tankeru v Golfské válce, to vše proto, že miloval lechtání nervů.. a potom přišel ten den…

Pokračování ZDE