Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
29) „Hlavně to zdravíčko!“

říkají mnozí. Ano, tělesné zdraví je opravdu cenné – ale k čemu je to dobré, když půjdeme do věčného zatracení? Ježíš říká, že je lepší vejít do života věčného chromý, než být jako zdravý člověk zatracen! Horst ví, že díky Boží milosti obdržel nový, věčný život ještě před svou smrtí a při vzkříšení mrtvých, tedy při Ježíšově druhém příchodu i on dostane nové tělo, které bude odpovídat nárokům věčnosti!

Někteří se ptají: „Proč vlastně musíme umírat, když si Bůh přeje, abychom měli věčný život?“ Odpověď je zcela jednoduchá. Věčný život není pro Boha žádný problém. Ježíše nestálo vzkříšení z mrtvých ani kapku potu! Tím problémem je hřích! Představ si, že by lékařská věda vyvinula prášek, po jehož požití bychom žili věčně – šel bys do lékárny a koupil by sis ho, hodil bys ho do sebe, vyšel ven nesmrtelný a – najednou by tě přepadl pouliční gang, který by tě okradl a brutálně zmlátil! Všiml sis něčeho? Věčný život a hřích nejde dohromady! Věčný život nemůže existovat zároveň s hříchem! Představ si, že by tě nějaký šílenec, kterých bylo vždycky dost, bestiálně mučil a to bez konce!? Nebo bys byl po autonehodě rozsekaný na hadry a nemohl zemřít! Nepředstavitelné! Někteří lidé trpí tak hrozným způsobem, že je pro ně příchod smrti úplným vysvobozením!

Musíme už jednou pochopit, že první smrt sama o sobě není trestem, ale že Bůh ohraničil náš život z čisté milosti! Bůh nám také nechal jasně vyřídit, že dojde ke vzkříšení mrtvých. A to se stane tehdy, až se Ježíš znovu vrátí! Bůh si přeje, abychom s ním žili navždy ve světě, ve kterém vládne spravedlnost, ve kterém není žádné utrpení, žádné nemoci a žádné bolesti, žádný hřích a žádné umírání – a ani jedna jediná slza! Do toho světa ale mohou vejít jenom ti, kteří tady na tomto světě věří v Ježíše Krista, odvrací se od svých hříchů a svým životem dokazují, že do Božího věčného království opravdu chtějí a že tam také patří! Kdo není obrácen ve víře a nenásleduje Ježíše svobodně a z přesvědčení, ten sice bude také vzkříšen z mrtvých, ale půjde před Boží soud, na kterém se bude zodpovídat dokonce z každého vysloveného slova – a Bůh nám již dávno nechal vzkázat, že velkohubí před ním ani nepípnou! Všichni hříšníci, kteří nechtějí činit pokání, budou souzení za svůj soběstředný život. Dostanou to, co si zaslouží a budou navěky zatraceni!

„Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“ 
(Mt. 25, 41)

Nehraj si s ohněm! Ještě máš čas se obrátit. Není to strach před věčným trestem, co by nás mělo přivést k obrácení, ale poznání toho, že nás Bůh tak moc miluje, že za nás dokonce zemřel na kříži! Bůh se v této věci vyjadřuje naprosto jasně:

„ Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“ (Ezechiel 33, 11)

Jsi připraven na věčnost? Tuhle otázku si musel položit i Hans-Peter, stejně jako ty.

Pokračování ZDE