Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
30) Sebevražda, nebo věčný život?

Moje matka byla katolička a můj otec protestant. Přesto se u nás doma o náboženství nemluvilo. Když jsem byl dost starý na to, abych si vybral povolání, rozhodl jsem se stát kominíkem. V oblasti, kde jsem žil, se nacházelo několik míst, kde jsem se mohl vyučit. Na jedno z nich jsem se ale za žádnou cenu dostat nechtěl: ke kominíkovi, který patřil do Armády spásy. Ale protože žádné jiné místo volné nebylo, nezbylo mi nic jiného, než právě na toto místo nastoupit.

A stejně existuje
Na začátku jsem byl skeptický, ale čím dál tím více na mě dělal dojem život mého mistra a jeho rodiny. Nevím, jestli právě proto jsem jednoho večera šel s mistrovou ženou na evangelickou bohoslužbu. Kázání uchvátilo mé srdce a toho stejného večera jsem se rozhodl pro život s Ježíšem. Ale jak se moji přátelé, kteří pro mě byli vším, začali odtahovat a dávat mi najevo, že s tímto Ježíšem nechtějí mít nic společného, začal ve mně vnitřní boj. Přátelé pro mě byli velmi důležití a moje víra začala kolísat. Ale hluboko v srdci jsem věděl, že tento Ježíš existuje!

Nehoda na motorce
Mé všední dny jsem ovšem žil úplně jinak, tak aby nebyl patrný téměř žádný rozdíl. Měl jsem mnoho vztahů s děvčaty a vedl jsem naprosto prostopášný život. S kamarádem jsme si zařídili dílnu, kde jsme ve volném čase dávali dohromady naše staré Harleye. S jiným kamarádem jsem jel v létě 1991 do Belgie na setkání motorkářů Harley. Na cestě tam ho srazil kamión. Přežil, ale byl na tom hodně špatně. A ve mně se palčivě ozývala otázka: „Kdybys to byl ty, byl bys připravený na věčnost?“ Musel jsem si na ni odpovědět záporně. Nebyl jsem připravený, můj život s Bohem nebyl v pořádku. Po náhlém konci sedmiletého vztahu s dívkou jsem se stále častěji obracel k lehkým drogám.

Už jsem nechtěl žít
Bylo mi 26 let a můj život se mi zdál beze smyslu. Tak jsem se rozhodl se vším skoncovat. Šel jsem do jednoho známého curyšského parku, o kterém jsem věděl, že se tam dají koupit drogy, abych si obstaral „zlatý konec“. Po cestě ke mně ještě jednou promluvil Ježíš. Opět se mě ptal, jestli jsem připravený na věčnost a já uvnitř věděl, že nejsem. Toto obnovené poznání mi zabránilo skoncovat se životem. Místo toho jsem šel domů, vzal si svou starou Bibli a začal jsem číst a modlit se. Hluboko ve mně jsem pocítil novou radost. Poznal jsem nové přátele, křesťany. Rozhodl jsem se, že od nynějška budu Ježíše následovat celým srdcem a nebudu ho již vyměňovat za přátele.

Někteří přátelé zůstali
Viděl jsem, že tentokrát mám sílu Ježíše následovat. Stálo mě to některá z mých nejlepších přátelství. Byly doby, kdy jsem byl velmi smutný, když jsem na ně myslel, ale zůstal jsem pevný. Nyní mi nemohlo nic zabránit, abych šel s Ježíšem po přímé cestě. Po nějakém čase ke mně znovu přišlo několik z mých starých přátel. Byl to pro mě krásný zážitek, že opravdu dobré přátelství překoná i rozdílnost. Prostřednictvím nového kruhu přátel a nynější manželky jsem se dostal do kontaktu s církví. Potřeboval jsem určitý čas, než jsem mohl tuto Boží milost vůbec pochopit a přijmout. Tak dlouho jsem se bránil Božímu „pozvání“. Než jsem začal cítit a vnímat vnitřní radost z toho, že Bůh stojí nade všemi mými špatnými rozhodnutími, uběhl nějaký čas. V roce 1992 jsme se s Christinou vzali a od té doby se nám narodily čtyři skvělé děti. Mé dosavadní hodnoty získaly nový rozměr. Dříve byl pro mě nejdůležitější můj Harley, avšak více a více se stával středobodem mého života Ježíš.

Práce na ulici
Začal jsem pomáhat s „pouliční službou“. Tam jsem potkával mladé lidi, kteří měli podobné problémy, jaké jsem míval já. Měli jsme kavárnu, kam jsme mohli zvát mladé lidi a kde jsme jim mohli rozhovorem pomáhat řešit jejich situaci. Na vedení této práce jsem se spolupodílel 15 let.

Disciples of Christ
Během této doby jsem začal uskutečňovat mou dlouhodobou vizi o práci s motorkáři! Ústřední verš z 1. listu Timoteovi 2, 4 nás doposud provází a chceme touto prací vyjadřovat svá přesvědčení. Toto motorkářské sdružení bylo založeno s cílem budovat vztahy, bourat předsudky a ukázat lidem nový pohled na víru. Tak založili v červnu 1999 tři lidé práci organizace Disciples of Christ, která nyní trvá již deset let. Tato organizace byla v dubnu 2008 začleněna do diakonického společenství „Saddletramp Ministries“. V našem klubovém domě pořádáme mimo jiné jednou měsíčně bohoslužby, Tento krátký příběh může jen slabě přiblížit nádheru Boží lásky k tobě a plán, který si Bůh ve své lásce předsevzal provést! Dílo na kříži je již dokonáno! Milióny lidí po celém světě se již rozhodli pro Ježíše Krista. Ježíš se brzy vrátí. Udělal jsi své rozhodnutí už i ty? Rádi ti pomůžeme s tvými otázkami. Budeš-li si to přát, rádi tě přijdeme navštívit a pomůžeme ti Bibli lépe porozumět. Tak těžké, jak si mnozí myslí, to rozhodně není. Samozřejmě jsi srdečně zván na naše bohoslužby a budeme mít radost, když se nám ozveš. Přejeme ti Boží požehnání v hojnosti!Tento krátký příběh může jen slabě přiblížit nádheru Boží lásky k tobě a plán, který si Bůh ve své lásce předsevzal provést! Dílo na kříži je již dokonáno! Milióny lidí po celém světě se již rozhodli pro Ježíše Krista. Ježíš se brzy vrátí. Udělal jsi své rozhodnutí už i ty? Rádi ti pomůžeme s tvými otázkami. Budeš-li si to přát, rádi tě přijdeme navštívit a pomůžeme ti Bibli lépe porozumět. Tak těžké, jak si mnozí myslí, to rozhodně není. Samozřejmě jsi srdečně zván na naše bohoslužby a budeme mít radost, když se nám ozveš. Přejeme ti Boží požehnání v hojnosti! Tento krátký příběh může jen slabě přiblížit nádheru Boží lásky k tobě a plán, který si Bůh ve své lásce předsevzal provést! Dílo na kříži je již dokonáno! Milióny lidí po celém světě se již rozhodli pro Ježíše Krista. Ježíš se brzy vrátí. Udělal jsi své rozhodnutí už i ty? Rádi ti pomůžeme s tvými otázkami. Budeš-li si to přát, rádi tě přijdeme navštívit a pomůžeme ti Bibli lépe porozumět. Tak těžké, jak si mnozí myslí, to rozhodně není. Samozřejmě jsi srdečně zván na naše bohoslužby a budeme mít radost, když se nám ozveš. Přejeme ti Boží požehnání v hojnosti!ale konají se tam rovněž další akce, jako například naše legendární Shelter Party. 

Hans-Peter Gehrig
prezident Disciples of Christ, Švýcarsko.

Kontaktní adresa
Saddletramp Ministries
Diakonische Gemeinschaft Burgdorf
Disciples of Christ Motorcycle Ministry

Hans-Peter Gehrig
Schlössliweg 3
CH-3400 Burgdorf
Tel: +41 034 422 08 25,
E-Mail: schaempu@d-o-c.ch
Internet: www.d-o-c.ch

Obrať se k Bohu! Mluv s ním! Někteří říkají: „Nevím, jak to mám udělat.“ Přitom umí mluvit se svými psy, jiní mluví se svými panenkami! Další zase se svými lahvemi od piva! Nemůže přece být tak těžké mluvit s Bohem – protože Bůh je tady! On tě vidí! On tě slyší! Tak mu přece otevři své srdce! Vyznej mu své hříchy, k tomu nepotřebuješ žádnou zpovědnici s knězem! Bůh tě slyší! Věříš-li v Ježíše, věříš-li, že Ježíš prolil svou krev za tvé hříchy, děkuj mu za to! Ježíš vidí tvé srdce a přijde do tvého života a bude přebývat v tobě. Ihned s tebou začne žít a postará se o to, aby se tvůj život dostal do správných kolejí. Ale kdo nechce poslouchat Ježíše a Jeho slovo, ten na to může zapomenout, protože žije mrtvý, náboženský a nelogický život. Budu-li se chtít dozvědět, jaký olej se lije do převodovky Harleye, tak se přece také zeptám nějakého experta! Přečtu si manuál mého Harleye a budu věřit tomu, co čtu, protože ten, kdo mého Harleye postavil, bude přece nejlépe vědět, co je pro mou motorku nejlepší! Stejné je to s Bohem! Být poslušní je to nejlepší, co můžeme dělat! Bůh stvořil tvůj život a ví nejlíp, jak se ti může vydařit! Kdo nechce poslouchat Boha, tomu není pomoci! Mluvil jsem s mnoha lidmi o Bohu a jsou tady některé otázky, které jsou kladeny vždy znovu. Mnoho lidí například nerozumí tomu, jak mohl Bůh stvořit člověka tak, že se od něho mohl odvrátit. Jeden komunista se mě zeptal: „Jak můžeme mluvit o perfektním stvoření, když lidé nakonec ze Země udělají začarovaný ďábelský kruh?“ Je mnoho důležitých otázek, ale také správných odpovědí na ně! Bůh nám totiž tato tajemství odhalil a dál nám poznat i souvislosti! „…když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemik jednotě v Kristu.“ (Efeským 1, 9-10).

Bůh není bláhový a nespadl nepřipraven do nějakého dilematu, ale udělal skryté rozhodnutí ještě před stvořením světa, jehož obsah nám Bůh zjevil. I my, dříve než učiníme závažné rozhodnutí, se nejdřív poradíme s druhými, všechno promyslíme, uvážíme a strávíme nad tím pár nocí, abychom nakonec přijali to nejjistější řešení. Zvažujeme pro a proti a snažíme se zohlednit možné potíže, které by se mohly objevit. Teprve potom uděláme rozhodnutí s vědomím vlastní zodpovědnosti a realizujeme ho. I Bůh měl před stvořením světa takovou poradu. Na následujícím příběhu to chci jednoduchým a srozumitelným způsobem ukázat a tím i zodpovědět mnohé otázky, které tě možná napadají.

Zkus si jednoduše představit, že jednotlivé Boží vlastnosti jsou samostatnými osobami, které se navzájem mezi sebou radí o tom, jestli mají stvořit člověka a Zemi. Za tím účelem se spolu sejdou u kulatého stolu a začínají se o tom spolu radit.

Pokračování ZDE