Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
4) Věda dokázala…

Petr porovnával Bibli s vědou a našel pravdu! Následující článek ti poskytne důležité informace, pokud tě toto téma zajímá.

Nejmodernější genetický výzkum nám umožňuje, abychom podle jedinečné genetické informace (DNA) mohli usvědčit zločince nebo abychom podle testů otcovství nepochybně prokázali, kdo je s kým v příbuzenském vztahu. Přitom výzkumníci objevili něco zajímavého:

Nejmodernější věda dokazuje skutečnost, že všichni lidé pocházejí z jedné a téže ženy!

Dlouhé roky nás obelhávali a mnozí věřili tomu, že pocházíme z opic. Možná si říkáš: „Ale oni nám přece tvrdili, že teorie evoluce je dokázaná?! Před soudem platí jen důkazy a žádné teorie! Teorie evoluce je jen „teorie“, která nebyla nikdy dokázaná – spíše její pravý opak! V současné době věří stále více vědců na základě důkazů tomu, že je zde Stvořitel Bůh! Již Albert Einstein řekl: „Se všemi svými poznatky docházím k jedinému závěru: musí tu být Stvořitel Bůh."

Podívej se na Darwinovu teorii:
Darwin se domníval např., že oko vzniklo z mateřského znamínka, na které miliony let svítilo slunce.
To je nesmysl, protože dnes už víme, že tím vzniká rakovina kůže a ne oko!
Darwin se domníval, že se život ve své komplexnosti
zlepšoval ve svém vývoji skrze mutace. V současné době lékařská věda dokazuje, že 96 % mutací je smrtících a zbytek mutací je pro organismus buď velkou nevýhodou nebo nejsou dědičné.
V jedné věci se Darwin nemýlil. Věděl, že má-li být jeho teorie pravdivá, potom zde musí existovat nespočet přechodných forem živočichů. Proto také řekl, že vykopávky musí v budoucnosti odhalit miliony „přechodných článků“ a tím dokážou, že jeho teorie je pravdivá. Ale v současnosti byly objeveny např. v kalifornských rašeliništích miliony fosilií, ale ani jediný přechodný článek! V současnosti sami vědci potvrzují: Jeden z nich říká: „My už nehledáme jen chybějící článek, protože nám chybí celý řetěz.“ A jiný říká: „Všechny nálezy vykazují znepokojující znaky stvoření.“
Rozumíš tomu? „Znepokojující znaky stvoření.“ Jednu věc si musíš uvědomit:

Teorie evoluce byla prezentována v době, kdy už měl svět plné zuby té převrácené, hamižné a moci chtivé středověké církve. Lidé si uvědomovali, že Bůh nemůže být takový, jak ho prezentuje církev a mysleli si, že pokud je teorie evoluce pravdivá, tak budou moci dokázat, že Bůh není. Jedná se tedy vlastně o ideologii. Jeden francouzský vědec řekl: „Nevěříme v teorii evoluce proto, že by byla dokázaná, ale proto, že jakákoliv jiná alternativa je víra ve stvořitele Boha a v toho věřit nechceme!“ Tento vědec byl alespoň upřímný. Lidé byli tenkrát frustrovaní z církevních mocenských hrátek a pochopitelně se jí chtěli zbavit. Proto se evoluční teorie hodila nejlépe komunistům, aby ji mohli použít pro svou vlastní propagandu a jejich poselství bylo jasné: „Věda dokázala, že…, a proto jen starci, hlupáci a děti věří v Boha!“ K tomu se jim hodil každý prostředek.

Museli shromáždit důkazy, nálezy a být v tom úspěšní. Takto se stal slavným např. „Pekingský člověk.“ V jedné jeskyni u Pekingu byly v popelu nalezeny kosti lidí a opic a tím vzniknul důkaz,že lidé a opice žili společně! Komunistická propaganda jela na plné obrátky. Teprve o mnoho let později vyšla najevo skutečnost, že toho popela tam bylo do výše dvou metrů a že tedy celá věc musela být trošku jinak: Několik Číňanů bylo zaskočeno výbuchem vulkánu právě ve chvíli, když jedli malé opice... Když toto vyšlo najevo, najednou se záhadným způsobem ztratily všechny „důkazy“.

V Americe byl nalezen zub a na tomto základě byla zrekonstruována přechodná forma mezi opicí a člověkem. Teprve o tři roky později byla ve větší hloubce nalezena kostra, ke které zub patřil! Jednalo se o vyhynulý druh prasete! Uběhla ale celá desetiletí, než tato věc byla v učebnicích změněna, protože žádný vědec nechtěl tenhle trapas přiznat. Ale my jsme pořád tak bezelstní a dál věříme této kouzelné formulce: „Věda dokázala!“ Dnes už ale víme, na čem jsme! Byla například nalezena fosilní ryba jménem „Quantenflossler“, o které se mělo za to, že vyhynula před mnoha miliony lety. Najednou byla nalezena živá!!! A k úděsu evolučních teoretiků se za všechny ty miliony let ta ryba vůbec nezměnila, což naprosto odporuje evoluční teorii, která se domnívá, že život se během časových období dále vyvíjí!!! Co je teď špatně? Znamená to snad, že tato ryba není tak stará? Nebo se stáří měřilo špatným způsobem? Nebo je celá evoluční teorie omyl? Na všechny tři otázky je odpověď ANO! 
Evoluční teoretikové věří tomu, že Země je miliardy let stará. Podle jejich teorie představují jednotlivé zemské vrstvy dlouhá časová období. Další šok! Bylo nalezeno mnoho zkamenělých stromů, které všemi těmito vrstvami skrz naskrz procházejí. To je jasným důkazem toho, že tyto vrstvy vznikly najednou a ne během milionů let! Tohle do evoluční teorie nezapadá! Ale zapadá to do Bible! Protože v ní nám Bůh podává zprávu o tom, že Země byla zaplavena potopou a přitom, když se voda vsakovala do zemského povrchu, vznikly tyto zemské vrstvy a skrze ně procházející stromy. Tím se vysvětlují i různé fosílie, které byly v různých vrstvách nalezeny apod.

Dříve než Bůh seslal na svět potopu, je v Bibli napsáno něco zajímavého o tom, že se lidé dožívali mnohonásobně vyššího věku než je tomu teď. Mnozí to považovali za pohádku. Je tam také psáno, že v tehdejším světě nepršelo, ale že půda byla zavlažována vodou vycházející ze země... Když vědci začali zkoumat ozonovou díru, objevili něco ohromujícího. V jejich zprávě můžeme číst o tom, že na Zemi dopadají různá záření z vesmíru, což přineslo šokující objev! Zjistili, že člověk by se mohl dožívat daleko vyššího věku a zvířata by mohla být daleko větší, kdyby naše atmosféra byla taková, jaká je popsána v Bibli,

Není to pozoruhodné? Nemodernější věda potvrzuje dokonce i ty „nejneuvěřitelnější“ výpovědi Bible! Dovol mi říct ti jednu věc: V současnosti to nejsou starci, hlupáci a děti, kteří věří v Boha, ale ti, kteří v hlavě něco mají, přemýšlejí a jsou schopní si udělat názor! Vědců, kteří věří v Boha, neustále přibývá! Leonid Groschnik je jedním z předních světových mikrobiologů žijící v Moskvě. Nevede pouze vědecký výzkum, ale i modlitební skupinu na univerzitě – on, bývalý ateista.

Kdo čte Bibli, ten ví víc! V současné době je možné dokázat, že všichni lidé pocházejí původně z jedné ženy a v Bibli je dokonce její jméno! Bůh o ní dobře ví, protože ji sám stvořil! Ona není dílem náhody nebo velkého třesku, určeným po krátkém životě k nejasnému konci, ale my lidé jsme byli Bohem stvoření proto, že chce s námi žít a to věčně! Chce s tebou mít osobní vztah k jehož naplnění dojde ve věčnosti! Tvůj život má smysl! Jsi tady proto aby ses rozhodl buď pro Boha anebo proti němu. Bůh k věčnému životu nikoho nenutí! On tě jen zve. Čti klidně dál, protože se dozvíš ještě hodněvěcí, které potřebuješ vědět.

Tak, jako Alex, kriminálník a vyhlášený rváč, který začal žít úplně nový a věčný život s Bohem a sám nám teď o tom bude vyprávět.

Pokračování ZDE