Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
8) Tady vidíš, co si my hříšníci zasloužíme!

Trest smrti! Smíme ale přijít nepotrestaní k Bohu…

„Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.“
(1. list Petrův 3, 18)

V něm (v Ježíši) jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, …“
(Efezským 1, 7)

Mnozí věří v Boha a myslí si, že kvůli svým mnohým hříchům již nemají šanci. Jiní smýšlejí obráceně a skutečně se ve své samospravedlnosti domnívají, že mohou na Boha udělat dojem svými dobrými skutky. Obojí je špatně! Nemůžeme svými dobrými skutky odčinit ty špatné! Nemůžeš jet na červenou a když tě zastaví policista mu říct: „To je v pořádku, protože včera jsem zastavil na zelenou.“ A jestliže je někdo obviněn z vraždy, tak nemůže říct: „Sice jsem jednoho zabil, ale zato jsem dva lidi zplodil! Takže pořád mám ještě jednoho k dobru!“ Vidíš, že svou vinu nemůžeme ničím odčinit? Každý člověk potřebuje Boží milost pro svoje hříchy, každý člověk potřebuje Ježíše Krista, protože jen On může naše hříchy odpustit a také to udělá, jestliže se k němu ve vířeobrátíš, a je přitom jedno, co jsi udělal. Bůh ti vzkazuje:

„Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“(Sk. 17, 30-31)

Bůh ti prominul dobu tvé nevědomosti! Ale teď přišel čas, abys litoval svých hříchů a obrátil se k němu. Jestliže odmítneš Ježíše a to, co pro tebe udělal, tak ti v den soudu nikdo nepomůže a ty budeš muset pykat za své hříchy ve věčném ohni. Bůh je milosrdný, ale naše neochota přiznat svou vinu mu brání nám milost projevit.

Arnold Schwarzenegger je v současné době guvernérem Kalifornie a mimo jiné je zodpovědný za vyřizování žádostí o milost. Jednoho dne vyvstal velký mediální poprask, protože Schwarzenegger nechtěl omilostnit jednoho šéfa gangu a hromadného vraha, který ve vězení odstartoval dráhu úspěšného spisovatele knih pro děti a obecný názor byl: „Vždyť přece nelze neomilostnit tak nadaného spisovatele?!" Schwarzenegger na to řekl: „Rád bych mu udělil milost, ale jeho samospravedlivý postoj mi to znemožňuje! On si vůbec nepřipouští svou vinu!“ Stejné je to s Bohem. Bůh se chce smilovat nad všemi lidmi, ale jestliže se v upřímnosti neobrátíme, tak nás Bůh omilostnit nemůže, a potom budeme muset před soud a do věčného zatracení. Proto Bůh k tobě volá:

„Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťtese, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít?“ (Ezechiel 33, 11)

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6)

Co znamená „nikdo“? To jsou téměř všichni i s celým zbytkem. Nikdo nepřijde k Otci skrze vlastní samospravedlnost nebo skrze své náboženské představy!

První přikázání zní ve volném překladu takto: „Já jsem tvůj Bůh – nebudeš si o mě dělat žádné falešné a náboženské představy!“ (2. Moj. 20, 2) Je jen jeden Bůh, který zjevuje sebe a svou vůli v Bibli. Všechna ostatní náboženství jsou lidské výmysly. U jejich vzniku byli lidé bez Boha, kteří se snažili přijít na to, jaký by asi tak Bůh mohl být. Z toho potom vznikly nápady a učení, rituály a tradice, kterými jsou už po staletí ovlivňovány celé společnosti. Ale to, co na první pohled možná vypadá velmi zajímavě, má tragickou chybu již na začátku. Tam je člověk bez Boha, a tím je i každé náboženství bezbožnou představou o Bohu, která nikdy a nijak nemůže k Bohu přivést. Je naprostá hloupost tvrdit, že všechna náboženství mají na mysli téhož Boha. Bůh náboženství nesnáší. Nemá rád, když lidé běhají po světě s falešnými představami o něm. Také bych nesnesl, kdyby si nějací týpkové vytvořili představu o tom, jak asi vypadám, a pak by všude o mně rozhlašovali, že Kornelius má zelené vlasy, měří jeden a půl metru a jezdí na mopedu… HEJ! To nejsem já a rozhodně se nehodlám podle těchto lží měnit! Jako kdyby se Bůh měnil podle našich představ o něm.

Přestaň si vytvářet vlastní představy o Bohu, protože v Bibli se Bůh sám představuje a je zde nebetyčný rozdíl, jestli jsi „náboženský“ nebo jestli máš s Ježíšem osobní vztah – jako kdyby byl Bůh unesen naším „Ave Maria“ a zapalováním svíček v kostele... Je to jako kdybych byl majitelem firmy, ve které mí zaměstnanci celý rok jen kradou a dělají si, co se jim zachce, a na konci roku mi před kanceláří zapálí svíčky, zazpívají „Ave Maria“ jen proto, aby pak pokračovali ve všem jako doposud… Hnal bych je svinským krokem! A přesně to udělá Bůh, jestliže se k němu upřímně neobrátíme. Ano, Bůh je láska. A proto je pro Boha tak důležité, abys především porozuměl Jeho lásce k tobě! Následující článek ti určitě tuto věc objasní.

Pokračování ZDE